İşveren tarafından baskı ile imzalatılan istifa dilekçesinin geçerliliği

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi aşağıda ekli karar ile işverenler tarafından işçilere imzalatılan “işyerinden kendi isteğim ile ayrılmak istiyorum”, “çalışma sürem boyunca tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım”, “kendi rızam ile hiçbir talepte bulunmaksızın işten ayrılıyorum” gibi ifadeler içeren matbu dilekçelerin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna, bu nedenle de geçerli olmadıklarına hükmetmiştir.

Devamını Oku